Kvam Elektro AS

Korleis ladar du din elbil?

Mange nyttar seg av ladekabelen som fylgjer med elbilen. Denne kabelen er faktisk meint kun for nødbruk dersom det ikkje er nokon andre ladeuttak i nærheten som er tilpassa elbil.

Dersom ein regelmessig ladar på vanlig stikkontakt som eigentleg er tiltenkt andre formål vert det ansett som ein bruksendring og vert ihht. DSB rekna som eit brudd på el-forskriftene. Ordinære stikkontaktar vil ha økt fare for varmgang og antenning ved lading av elbil grunna høg belastning over tid. For at ein ordinær stikkontakt skal brukast til elbillading må stikkontakt forsynast av eigen kurs som oppfyller alle kravene i normen for denne typen bruk. 

For lading i heimen er beste løysing å montere ein heimaladar.

  • Mykje sikrare løysing
  • Mulighet for høgare effekt
  • Ladestasjonen auker verdien på din bolig
  • Dimensjonert for å levera høg effekt over tid
  • Innebygde sikkerhetsfunksjonar
  • Med tilleggsutstyr har ofte heimaladarar mulighet til appstyring, opprette ladeplanar, lad når straumen er billegast, pulsmåling, mm.

spørsmål? ring gjerne!

Zaptec Go

  • Passer alle elektriske bilar og installasjonar
  • 80% mindre og lettare enn liknande ladarar på markedet
  • Eco mode: Få lavare straumrekning ved å lade når straumprisen er på sitt lavaste!